2011-10-29 Fredonia - Geneseo

2011 DIII Fredonia vs Geneseo - #1  Mark Friesen poke checks #25  Zach Martin; Copyright 2011 Angelo Lisuzzo
2011 DIII Fredonia vs Geneseo - #1 Mark Friesen poke checks #25 Zach Martin; Copyright 2011 Angelo Lisuzzo
Filename: 2011-10-29-al-1046.jpg
Copyright
Restrictions:
Keywords:
  • hockey
  • college