Brendan Bradley (20) and Jarrid Privitera (19) celebrate Bradley's game winner.
Brendan Bradley (20) and Jarrid Privitera (19) celebrate Bradley's game winner.
Filename: 160312-21053232.jpg
Copyright
Restrictions:
Keywords:
  • hockey
  • ice hockey
  • college hockey