2015 Potsdam - Oswego – #7 Shawn Hulshof makes a check; Copyright 2015 Angelo Lisuzzo
2015 Potsdam - Oswego – #7 Shawn Hulshof makes a check; Copyright 2015 Angelo Lisuzzo
Filename: 2015-11-14-afl-1052.jpg
Copyright
Restrictions:
Keywords:
  • hockey
  • college