2015 Oswego - Hobart – #88 Tommaso Traversa; Copyright 2015 Angelo Lisuzzo
2015 Oswego - Hobart – #88 Tommaso Traversa; Copyright 2015 Angelo Lisuzzo
Filename: 2015-03-14-afl-1107.jpg
Copyright
Restrictions:
Keywords:
  • hockey
  • college