Nazareth goaltender Ed Zdolshek flaunted the eyeblack Sunday against Geneseo outdoors at Frontier Field in Rochester, N.Y.
Nazareth goaltender Ed Zdolshek flaunted the eyeblack Sunday against Geneseo outdoors at Frontier Field in Rochester, N.Y.
Filename: Eddie Z-sized.jpg
Copyright
Restrictions:
Keywords: